Image

KADRY I PŁACE

do 25 zł/osoba

Oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową obejmującą:

 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej wraz z teczkami osobowymi
 • Sporządzanie umów i świadectw pracy
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, wysokości wynagrodzenia i in.
 • Sporządzanie miesięcznych list płac dla pracowników etatowych
 • Sporządzanie rachunków oraz list wypłat z tytułu umów/zleceń
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom i zleceniobiorcom
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną rocznych deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, IFT-1R
 • Sporządzanie i składanie w imieniu Klienta dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS firmy, pracowników i właścicieli
 • Sporządzanie RP-7, ZUS-IWA, ZUS-ZSWA, ZUS-Z3, -ZUS-Z15
 • Sporządzanie zestawień, kadrowych, płacowych i ZUS rocznych i wieloletnich
 • Udzielanie Klientom wsparcia z zakresu płac i ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy związanych z działalnością firmy
Informacja dotycząca danych osobowych.

Informacja dotycząca danych osobowych.
Powyższe dane są przedstawiane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (jeśli pytanie dotyczy umowy już zawartej) w celu realizacji umowy. Wobec tego na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 u. 1 litera b nie jest wymagana odrębna zgoda osoby. Dane nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach, chyba, że osoba odrębnie wyrazi na to zgodę.
Administratorem danych jest TIK-SOFT Sp. z o.o., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane podane na formularzu kontaktowym przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 1 rok, a w przypadku zawarcia umowy – przez czas trwania umowy przedłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń każdej ze stron.
Administrator nie przekazuje danych innym administratorom, nie stosuje profilowania, udostępnia dane osobie w postaci mailowej na życzenie i przechowuje dane w sposób zabezpieczony. Osoba ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do skargi do PUODO oraz do cofnięcia zgody, jeśli była udzielona.
Osoba ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, tj do sprzeciwu ogólnego lub wobec marketingu lub wobec profilowania bądź innego automatycznego podejmowania decyzji.

Informacja dotycząca danych osobowych.
Powyższe dane są przedstawiane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (jeśli pytanie dotyczy umowy już zawartej) w celu realizacji umowy. Wobec tego na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 u. 1 litera b nie jest wymagana odrębna zgoda osoby. Dane nie będą wykorzystywane w żadnych innych celach, chyba, że osoba odrębnie wyrazi na to zgodę.
Administratorem danych jest TIK-SOFT Sp. z o.o., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane podane na formularzu kontaktowym przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 1 rok, a w przypadku zawarcia umowy – przez czas trwania umowy przedłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń każdej ze stron.
Administrator nie przekazuje danych innym administratorom, nie stosuje profilowania, udostępnia dane osobie w postaci mailowej na życzenie i przechowuje dane w sposób zabezpieczony. Osoba ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do skargi do PUODO oraz do cofnięcia zgody, jeśli była udzielona.
Osoba ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, tj do sprzeciwu ogólnego lub wobec marketingu lub wobec profilowania bądź innego automatycznego podejmowania decyzji.